Genel

Kolon Kanseri Nasıl Tedavilir?

Kolon kanseri

 Kolon Kanseri Tedavileri

Kolon diye adlandırılan kalın bağırsak, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki sindirim sisteminin ince bağırsaktan sonra gelen kısmına deniyor. Özellikle batılı ülkelerde sık karşılaşılan kolon kanseri oldukça büyük bir öneme sahip. Toplumda görülme sıklığı 10.000 de 5 dolayında ve bütün kanserler içinde görülme sıklığı bakımından da 3. sırada yer alıyor.

Kolon kanseri nedir?

Kalın bağırsağın makata yakın 12 cm olan bölümüne rektum adı veriliyor ve bu bölümden kaynaklanan kötü huylu tümörlere rektum ya da kolon kanseri deniyor.

Kolon kanseri, kolonda yer alan hücrelerde başlıyor.  Hücre sayısı çoğaldıkça, halka gibi dairesel şekilde kolon etrafına yayılıyor. Erken tanı konması halinde, kanser hücreleri sadece kolon içi ile sınırlı olarak tespit edilebiliyor. Erken tanı konamaması durumundaysa, kanser yakın organlara, lenf bezlerine ve kan dolaşımı yoluyla karaciğer, akciğer ve diğer organlara yayılabiliyor.

Kolon kanserinin nedenleri nelerdir?

Kolon kanserinin nedeni kesin olarak bilinmiyor fakat kalıtsal etkenler risk faktörleri içinde en büyük paya sahip. Ailesinde kolon kanseri olan kişilerde kansere yakalanma ihtimali normalden çok daha yüksek. Ayrıca daha önceden meme ve yumurtalık kanseri geçirmiş kişilerde ve bu kişilerin ailelerinde kolon kanseri sıklığı daha fazla görülüyor. Gardner Sendromu ve Ailesel Polipozis gibi hastalıklar kalıtsal geçişli hastalıklar ve bu hastalıklar da sıklıkla kolon kanserine neden oluyor. Bunların dışında ülseratif kolit ve crohn hastalığı da kolon kanseri olma ihtimalini artırıyor.

Beslenme, kolon kanserinde önemli bir yere sahip, özellikle batı tipi diyet kanser ihtimalini arttırıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda hayvansal yağların tüketiminin kolon kanserinin oluşmasında etkili olduğu da kanıtlandı. Bunun yanı sıra Obezite, hareketsiz yaşam, aşırı alkol ve sigara tüketimi de kolon kanserine yakalanma nedenleri arasında sayılıyor.

Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?

Kolon kanserinin en sık görülen belirtilerinin başında sürekli ishal veya kabızlık, her zaman normal bir kalınlıkta gelen büyük abdestin incelmesi, anüsten ve büyük abdestten kan gelmesi, büyük abdestte yumurta akı görünümlü salgının olması geliyor.

Kanserin ilerlediği ve bağırsağı tıkadığı durumlarda ise karında şişlik ve ağrı oluşuyor. Ayrıca  bağırsakların yeterince boşalamaması hissi, dışkılama güçlüğü ve ağrılı dışkılama belirtileri de kolon kanserinin en önemli belirtileri arasında yer alıyor.  Kolon kanserinde hastalık ilerlemeden tanı konulması yaşam şansını büyük ölçüde artırıyor. Bu nedenle özellikle risk grubunda olanların erken tanı için kolon kanserinin belirtilerini takip etmesi büyük önem taşıyor.

Kolon kanserinin tanısı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Kolon kanserinin tanısı günümüzde oldukça kolay. Kolonoskopi yöntemi ile hastanın bütün kalın bağırsağı görüntülenebiliyor. Bu sırada, polip* varsa alınıyor ve inceleniyor. Risk altındaki kişiler ve polip alınan kişiler kolonoskopi ile takip ediliyor. Doktorun gerekli gördüğü sıklıkta bu işlem tekrarlanabiliyor.

Bir diğer yöntem ise video görüntüleme ile yapılan sigmoidoskopi. Bu yöntem kolonun alt bölgesinin incelenmesinde kullanılıyor. Ayrıca gaitada gizli kan araştırılıyor. Yani dışkıda kan arama yöntemi ile dışkıda saptanması zor olan az miktardaki kanamalar saptanıyor. Bunların dışında gerekirse bağırsaktan parça alınıyor ve inceleniyor.

Kalın bağırsak kanserinin nihai tedavisinde kanserli kesim ameliyatla çıkarılıyor. Kemoterapi ve ışın tedavisi cerrahiye yardımcı olmak üzere ameliyattan önce veya sonra kullanılıyor.

Kolon kanserinden nasıl korunuruz?

 Tüm hastalıklarda olduğu gibi Kolon Kanserine de yakalanmamak için dikkat edilmesi gereken konuların başında beslenme rejimi geliyor. Uzmanlar; meyve ve tahıllar gibi lifli gıdaları fazla tüketmeyi, yeterince kalsiyum ve D vitamini almayı öneriyor.

Bir diğer korunma önlemi ise tarama testleri. Tarama testleri ile erken tanı ve tedavi şansı yükseliyor. Bu nedenle hem erkek hem de kadınlara 50 yaşından başlayarak her yıl; dışkıda gizli kan tetkiki, 5 yılda bir rektal muayene ve rektosigmoidoskopi veya tam kolonoskopi yaptırmaları öneriliyor. Ailesinde kolon kanseri hikayesi olan kişilerin bu tarama ve testlere daha erken yaşta başlamaları gerekiyor.

Kolon kanseri tedavisinde başarıyı yakalayan en önemli kriter erken teşhis. Erken evrede saptandığında diğer birçok kanser türünde olduğu gibi kolon kanserinden de tamamen kurtulmak mümkün.

*Polip, kolon ve rektumun yüzeyini örten tabakanın anormal büyümesi sonucu gelişen ve bağırsak kanalı içine doğru büyüyen kabartılara denir.

Visit to be Treated aracılığıyla Türkiye’nin en iyi özel hastanelerinden tedavi teklifleri ve planları alabilirsiniz. Başvuru formunu doldurmanız yeterli. Operatörlerimiz size ulaşarak gerekli diğer detayları sizden öğrenecektir.